Wat is osteopathie?

Osteopathie vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten rond 1870 met als grondlegger Dr. Andrew Taylor Still. Osteopathie is in Amerika sinds 1966 wettelijk erkend als medische behandeling. De osteopatische denkwijze is holistisch, d.w.z. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens. Grondgedachte is dat alles in het menselijk lichaam beweeglijk is zowel op parietaal niveau (botten, gewrichten en spieren), als op visceraal niveau (organen) en op craniaal niveau (schedel en zenuwstelsel). Elk bewegingsverlies waarmee ons lichaam te kampen heeft, veroorzaakt een verlies aan energie. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich toelegt op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Osteopathie bekijkt het lichaam in zijn totaliteit en stimuleert het autoregulerend mechanisme van het lichaam. Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plaats waar de klacht of pijn zich manifesteert. Pijn is het resultaat, de oorzaak ligt vaak elders.

Osteopathie in Nederland

Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen. Hiertoe is een academische opleiding vereist, maar ook bij- en nascholing.

In Nederland behartigt de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO), opgericht in 1986, de belangen van de osteopathie en de leden van de vereniging.

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Osteopatiefederatie (NOF) zien toe op de registratie van bevoegde osteopaten. Zij houden de verplichte bij- en nascholingen bij, verzorgen tucht- en klachtrecht, zien toe op het naleven van de reglementen van het beroepscompetentieprofiel en visiteren de geregistreerde osteopaten met als doel de kwaliteit en deskundigheid van de osteopathie te registreren en te bevorderen.

Links over osteopathie

© Copyright 2016 Osteopathie Aalsmeer. Alle rechten voorbehouden